Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

Kaakkoisen Pirkkalan aluekeskusta on suunniteltu lähelle Toivion koulua, Keskisentien länsipuolelle, oikealla näkyvään metsikköön. Alueelle tulisi myös uusi koulu ja vapaa-ajan palveluita.

Pirkkalan kunta esittelee Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan luonnosta tänä iltana yleisötilaisuudessa Toivion koululla.

Ennen tilaisuutta Toivion omakotiyhdistys on ottanut vahvasti kantaa kaavan sisältämään suureen asukasmäärään sekä tielinjaukseen, jossa yksi kokoojatie alueelle kulkisi Toivion koulun vierestä Sarankulmaan. Tielle on kaavaluonnoksessa vaihtoehtoisia reittejä joko koulun eteläpuolen asumatonta aluetta pitkin tai koulun pohjoispuolelta Toivion asutuksen läpi nykyisen Korpitien linjalla.

Toivion omakotiyhdistys lähetti tiedotusvälineille kartan, jossa Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoskartalle on lisätty Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 virkistys- ja lentomelualueet.

– Näistä kumpaankaan ei saa sijoittaa asutusta, mutta sinne sitä on suunniteltu, paljon. Mielenkiintoista miten Pirkkalan kaavoittaja asian perustelee ja mitä maakuntaliitto sanoo, viestittävät yhdistyksen liikennevastaava Juha Vehmas ja puheenjohtaja Mikko Rontu.
– Kaavassa alueelle on esitetty käsittämättömät 15 000 lisäasukasta, vaikka rakennesuunnitelmassa 2040 kunta on sitoutunut 2500 lisäasukkaaseen, he summaavat kaavan ongelmia.


– Leveää kokoojakatua on esitetty Toivion luontokoulun viereen. Se joko tuhoaa tärkeän lähimetsän tai aiheuttaa kapeilla kotikaduilla liikenneturvallisuus- ja viihtyisyysongelman, Toivion omakotiyhdistyksestä kritisoidaan.
Omakotiyhdistyksen on tehnyt kunnalle vetoomuksen, jossa se vaatii kaavan tavoitteiden asettamista uudelleen huomattavasti alhaisemman asukasmäärän pohjalta.

Kaavan esittelytilaisuudessa ovat paikalla kunnan virkamiehistä ja päättäjistä ainakin pormestari Marko Jarva, kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen, yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen ja kaavaa valmistellut arkkitehti Pauliina Pelkonen.

– Hyvä päästä esittelemään kaavaluonnosta näin kunnankin näkökulmasta asukkaille. Kaavaa ei ole valmisteltu salassa, vaan alusta asti asukkaiden kanssa. Omakotiyhdistyksen alueelle jakamassa lehtisessä oli virheellistä tietoa, jota pitää korjata, Pelkonen kertoo.

– Teimme asukkaille kyselyn siitä, mitkä paikat he kokevat tärkeiksi alueella. Kyselyyn vastasi 122 ihmistä ja vastaukset on huomioitu kaavaluonnosta tehtäessä. Kaavatyötä varten on teetetty laajoja selvityksiä muun muassa luontoarvoista ja ne ovat olleet julkisesti esillä.

Kaavatyö etenee niin, että nyt valmistunut kaavaluonnos on esillä mielipiteiden jättämistä varten 7. maaliskuuta asti. Mielipiteisiin ja lausuntoihin tutustumisen jälkeen aletaan valmistella kaavaehdotusta, joka tulee valmistuttuaan nähtäville kaavaluonnoksen tapaan.

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoksen esittely yleisötilaisuudessa Toivion koululla (Korpitie 13) ke 31.1. klo 18-21. Järj. Pirkkalan kunta.