Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

Taaporinvuori Toivion eteläpuolella kuuluu Kaakkois-Pirkkalan kaava-alueeseen. Sille ei ole missään kaavoituksen vaiheessa suunniteltu rakentamista.

Seitsemän Pirkkalan kunnanhallituksen jäsentä on julkaissut Pirkkalainen-lehdessä kirjoituksen, jossa he kertovat kannattavansa Kaakkois-Pirkkalaan huomattavasti hillitympää rakentamista kuin tammikuussa valmistunut osayleiskaavan luonnos esittää. Luonnoksen mukaan Kaakkois-Pirkkalaan eli Toivion ja Sääksjärven välisille nykyisin pitkälti metsäalueille voisi tulla jopa 15.000 asukasta - tosin erittäin pitkän ajan kuluessa. Luonnos on ollut nähtävillä ja siitä ollaan valmistelemassa kaavaehdotusta.
Kirjoittajat toteavat, että kaavahanke on asukasmäärältään liian suuri, Toivion koulun lähellä olevan kokoojatien vuoksi yhtenäiset virkistysalueet ollaan menettämässä ja että kaavaluonnos ei täytä maakuntakaavan linjauksia.
Kirjoittajat haluavat, että kaavaehdotuksessa asuinrakentamista suunnataan vain maakuntakaavassa osoitetulle alueelle alueen pohjoisosaan, mahdollistaen elinkeinoalueiden tarpeisiin alueita moottoritien läheisyyteen. Toivion koulun etelä- tai pohjoispuolelta ei haluta linjata kokoojatietä.
Kunnanhallituksen enemmistöä edustavien kirjoittajien mielestä rakentamista voidaan jatkossa osoittaa Pirkkalassa tiivistäen Naistenmatkantien varteen ja kuntakeskukseen sekä Sankilan eteläpuolelle.
– Poliittisessa keskustelussa ei enemmistön tukea näytä olevan luonnoksena nähtävillä olleelle kaavalle, todetaan kirjoituksessa.

Lue lisää printti-Pirkkalaisesta tai näköislehdestämme