Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

Kartassa näkyvät punaisella tilapäisesti käytöstä poistetut kevyen liikenteen väylät. Poikkeusjärjestelyt kestävät loppusyksyyn 2019.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden pitää miettiä kulkureittejään uusiksi Partolassa. Osa jalankulku- ja pyöräilyväylistä on otettu väliaikaisesti pois käytöstä alueella tehtävien liikennejärjestelyiden parannustöiden ja keskuspuhdistamon jätevesilinjojen rakentamisen ajaksi. Kevyen liikenteen väylien lisäksi rakennustyöt aiheuttavat muutoksia joukkoliikenteen pysäkkeihin sekä erikoiskuljetusten reitteihin.

Juhannuksen alla käynnistyneitä rakennustöitä tehdään Nuolialantiellä, Pereentiellä, Naistenmatkantiellä ja Ilmailunkadulla, sekä niiden yhteydessä olevilla jalankulku- ja polkupyöräväylillä. Lisäksi ELY-keskus korjaa nykyistä Naistenmatkantiellä olevaa ylikulkusiltaa.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen erityisesti Naistenmatkantien ja Nuolialantien risteysalueella. Liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi ja liikennehaitan keston pienentämiseksi alueella suljetaan väliaikaisesti käytöstä jalankulku- ja polkupyöräyhteyksiä Naistenmatkantien ja Nuolialantien varresta. 

Naistenmatkantien alittavassa alikulussa kavennetaan kevyen liikenteen käytössä olevaa tilaa alikulun muutostöiden vuoksi. Alikulku on käytössä kavennettuna koko rakennustöiden ajan. Lisäksi Nuolialantiellä joudutaan siirtämään joukkoliikenteen pysäkkejä tilapäisesti.

Jalankulku- ja polkupyöräväylien poikkeusjärjestelyt kestävät loppusyksyyn 2019. Kohteeseen järjestetään opastus käyttöön jääville jalankulku- ja polkupyöräväylien osuuksille sekä linja-autopysäkille.

Rakennustöiden yhteydessä korjataan Naistenmatkantien ylikulkusiltaa. Ylikulkusillan korjaus etenee vaiheittain, minkä vuoksi kaistaleveyksiä joudutaan kaventamaan ja kaistoja sulkemaan. Kaistaleveyden rajoitukset vaikuttavat luvanvaraisten erikoiskuljetusten liikennöintiin Naistenmatkantiellä. Rajoitusten vuoksi erikoiskuljetukset opastetaan kulkemaan vaihtoehtoista reittiä.  

Tietöillä parannetaan ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennejärjestelyjä Tampereen ja Pirkkalan alueella Sarankulmassa ja Partolassa. Töistä vastaa Pirkanmaan Ely-keskus yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan sekä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Keskuspuhdistamo rakentaa samanaikaisesti ensimmäisiä jätevesilinjoja Pirkkalan alueella.

Rakennustöiden yhteydessä siirretään Pereentien paikkaa lähemmäksi Tampereen rajaa. Työt Nuolialantien ja Korkokujan välillä ovat meneillään.

Tietoa parantamistöiden etenemisestä päivitetään internet-sivulle: https://vayla.fi/pirkanmaalla-rakenteilla/uusia-liikennejarjestelyita-sarankulmaan