Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

NIEMENMAAN reilun 300 metrin pituinen rantakaistale on lunastettu asukkaille kunnalle. Asukkaiden takaisinostotarjous ei saa vastakaikua pormestarin päätösehdotuksessa..

Maanantaina kokoontuva kunnanhallitus saa eteensä pormestari Marko Jarvan (kok) päätösehdotuksen, jonka mukaan Pirkkalan kunta ei myy Niemenmaalta lunastamaansa rantakaistaletta takaisin asukkaille. Nämä ovat jättäneet kunnalle tarjouksen, jossa he ovat valmiit maksamaan kunnalle 2,5 miljoonaa euroa maista, jotka kunta lunasti noin kahdella miljoonalla eurolla.

Kyseisille maille tehty rantareitin yleissuunnitelma linjaa talojen ja rannan välistä viheryhteyden, joka mahdollistaa kulun kuntakeskuksen edustalta Naistenmatkanlahdelta järven rantaa pitkin Virkaniemeen.

Kunta perustelee ostotarjouksen hylkäämistä sillä, että alueen myyminen asukkaille vaatisi niin asema- kuin yleiskaavan muuttamista. Myös maakuntakaava pitäisi huomioida, eikä siitä päättäminen ole kunnan vallassa.
Maankäyttöinsinööri Tuija Hippulan mukaan Pirkkala on laatinut alueelle oikeusvaikutteisen yleiskaavan, johon on merkitty viheryhteystarve.  Myynti asukkaille vaatisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maankäyttösopimuksen, jota ei Hippulan mukaan voida tehdä yksittäisten maanomistajien kanssa yleiskaavan muuttamiseksi.

Pormestari esittää kunnanhallitukselle, että se toteaisi alueen olevan kunnan omistamaa kaavoitettua puistoa eikä sen kaltaista yleistä aluetta luovuteta yksinomaan yksityisen käyttöön ja että kyseisen puistomaan muuttaminen muuhun tarkoitukseen vaatisi asemakaavan muuttamista, mutta alueen yleiskaava ei mahdollista ostotarjouksessa ehdotettua muutosta.


– Pirkkalan taajamayleiskaavan päivittäminen ei ole perusteltua pelkästään yksittäisen puistoalueen muuttamisen vuoksi. Kunta on kuitenkin on valmis neuvottelemaan alueen asukkaiden kanssa alueella sijaitsevien
saunarakennusten ym. mahdollisesta vuokraamisesta ja käyttöoikeudesta siihen saakka, kunnes alueen puistosuunnitelmat ovat toteutettavissa, toteaa ehdotus.

Pitkällisessä lunastuskiistassa päättäjien enemmistö on ollut sitä mieltä, että Pirkkalan on edistettävä keskusta-asutuksen lisääntyessä seudullista ajatusta Pyhäjärven rantoja myötäilevästä reitistä ja rantojen avaamisesta kuntalaisten yleiseen käyttöön. Jakolinjat ovat kuitenkin olleet poliittisesti jyrkät perustuen ideologisiin eroihin. Lunastusta ja rantareitin rakennusta Niemenmaalla ovat ajaneet yhtenäisimmin vihreät ja vasemmisto. Ranta-asukkaille on tullut tukea oikealta, mutta kannat ovat vaihdelleet myös puolueiden sisällä.

Asukkaat perustelevat tarjoustaan muun muassa sillä, että hyväksymällä sen kunta saisi lunastusjupakasta lopulta lähes puolen miljoonan euron taloudellisen voiton.