Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

HAVAINNEKUVA näyttää, kuinka Puskiaisten moottoritie voi yhtyä Pirkkalan ohitustiehen Vähä Naistenjärven kohdalla.

Valtatie 3 parantamiseen välillä Lempäälä - Pirkkala tähtäävä ympäristövaikutusten  arvioinnin (YVA) ohjelma on paraikaa nähtävillä mielipiteitä varten.

Ohjelma sisältää neljä erilaista vaihtoehtoa selvitä tulevaisuudessa kasvavista liikennepaineista.
Ykkösvaihtoehdoksi tarjotaan Puskiaisista Lempäälästä metsäseutujen läpi kulkevaa kokonaan uutta nelikaistaista moottoritietä. Seurakseen se saisi Sääksjärveltä lentoasemalle kulkevan kakkoskehän. Sillä olisi vain yksi ajokaista suuntaansa. Lisäksi tarvittaisiin vielä parantamistoimia nykyisellä moottoritiellä. Sarankulmaan tehtäisiin Helsingin kehäteiltä tutut sekoittumiskaistat. Tällöin paikallinen liikenne voisi ajaa pelkkää sivukaistaa pitkin Partolan ja Lakalaivan välillä ja keskikaistat olisivat vapaampia.

YVA-ohjelma ehdottaa tarkasteltavaksi myös vaihtoehdon, onnistuisiko liikenne turvallisesti ja sujuvasti, mikäli Puskiaisten moottoritieväylää ei rakennettaisi. Tällöin sekoittumiskaistat tarvittaisiin koko välille Lakalaivasta Pirkkalan ABC:lle. Lisäksi Lakalaivan ramppeihin tarvittaisiin lisäkaistoja.

YVA-ohjelmassa ei tehdä vielä johtopäätöksiä eri parannusvaihtoehtojen paremmuudesta. Johtopäätösten aika on YVA-selostuksessa, jonka on määrä valmistua ensi toukokuussa.
Pirkkalan kunta antoi lausuntonsa YVA-ohjelmasta viime viikolla. Kunta painottaa, että selvityksessä arvioidaan riittävän yksityiskohtaiset tie- ja siltasuunnitelmat sisältäen myös liittymisrampit ja eritasoliittymät sekä meluntorjuntaratkaisut.
Luontovaikutusten arviointi edellyttää kasvillisuus-, linnusto-, luontotyyppi- ja direktiivilajiselvityksiä uusien tieyhteyksien vaikutusalueilla.
Pirkkalainen kertoi vaihtoehdoista viime viikon numerossaan. Tällä viikolla lehdessä kommentoidaan väylien haittoja kunnan ulkoilualueille.

Lue lisää Pirkkalaisen printti- ja näköislehdestä 2.10. ja 9.10.